Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 19. marca 2012

NOVINKY

VOJENSKÝ PEVNOSTNÝ SYSTÉM
NA ZÁHORÍ

Pre záujemcov o históriu a odvetvie vojenstva pripravilo Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera zaujímavú prednášku pplk. v. v. Františka Šimoníka s názvom Vojenský pevnostný systém na Záhorí. Obsahom prednášky bude vývoj, budovanie a prevádzka betónových bunkrov (vzor 37), nazývaných Řopík, ktoré stoja pozdĺž rieky Moravy. Súčasťou prednášky budú tiež informácie o histórii vojenského útvaru CO v Malackách. Prednáška bude doplnená množstvom archívnych fotografií. Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 22. marca 2012 o 17.00 h v galérii MCK na Záhoráckej ulici. Vstup je voľný.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.