Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 6. apríla 2015

UDALOSTI

KRÁĽOVSKÁ POĽOVAČKA V MALACKÁCH
V ROKU 1790

Keď 20. februára 1790 náhle zomrel Jozef II., krajinu čakala korunovácia nového panovníka. Už istý čas bolo zrejmé, že Jozefovým nástupcom bude jeho brat Leopold. Jozef ho totiž už skôr žiadal, aby vládol spolu s ním. No Leopold na výzvu nereagoval, postačovala mu vláda v Toskánsku. Keďže však Jozef nezanechal potomkov, stal sa Leopold prvým potenciálnym nástupcom Jozefa II. Leopold sa vydal do Viedne až dva týždňe po bratovej smrti.