Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 28. septembra 2015

PODUJATIA

PREZENTÁCIA NOVEJ KNIHY O MALACKÁCH

Historik a pedagóg Martin Macejka dokončil ďalšiu svoju knihu o dejinách Malaciek a predstaví ju verejnosti.

sobota 26. septembra 2015

PODUJATIA

NOVÁ EXPOZÍCIA V HLBOKOM

V rámci osláv Roka Ľudovíta Štúra bude v Hlbokom otvorená nová expozícia v Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana.