Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 26. septembra 2015

PODUJATIA

NOVÁ EXPOZÍCIA V HLBOKOM

V rámci osláv Roka Ľudovíta Štúra bude v Hlbokom otvorená nová expozícia v Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana.
V nedeľu 27. septembra 2015 bude v Hlbokom slávnostne otvorená nová expozícia v Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Expozíciu predstaví riaditeľka Záhorského múzea v Skalici Viera Drahošová.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.