Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 6. júla 2015

PODUJATIA

LETNÉ HISTORICKÉ POTULKY MALACKAMI 
POKRAČUJÚ AJ V ROKU 2015

Po vlaňajšom úspechu čakajú záujemcov aj počas tohto leta dve večerné potulky mestom Malacky so sprievodcom. Neformálne prechádzky, určené pre mladých i starších, budú zamerané na pozoruhodnosti vývoja mesta. Všetci sa môžu aktívne zapojiť svojimi spomienkami či postrehmi.