Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 26. októbra 2011

Z DOBOVEJ TLAČE

HOSPODÁRSTVO VEĽKÝCH LEVÁR
V ROKU 1871
(2. časť)

Kravy vzdor tomu, že hneď od žatvy dosť dažďov bývalo, dojily po skúpo. Ošípané, z ktorých ces leto mnoho popadalo, kŕmily sa zle; najlepšie žraly ešte šrotovanú kukuricu, s prídavkom varených zemiakov alebo varenej cukrovky. 

štvrtok 20. októbra 2011

Z DOBOVEJ TLAČE

HOSPODÁRSTVO VEĽKÝCH LEVÁR
V ROKU 1871
(1. časť)

Časopis Obzor. Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život. uverejnil v roku 1871 dopis čitateľa z Veľkých Levár, Jozefa Šimku, v ktorom opisuje hospodársku situáciu v dedine v danom roku.

sobota 15. októbra 2011

GEOGRAFIA

ZÁHORIE A HRANICE 3

V rámci bojov o babenberské dedičstvo viackrát vtrhlo české vojsko Přemysla Otakara II. na juhozápadné Slovensko (1260, 1271, 1273), pričom prechádzalo Záhorím, ktoré v tomto období kontrolovalo. Až po poslednej bitke, ktorá sa odohrala 26. augusta 1278 na Moravskom poli, nastala na krátky čas znova na Záhorí pokojná situácia a uhorská správa.

sobota 8. októbra 2011

HRADIŠTE POD VRÁTNOM

HRADIŠTE POD VRÁTNOM
V 9. STOROČÍ

Už svojím názvom vzbudzuje pozornosť obec Hradište pod Vrátnom. Severne od intravilánu na svahu sa nachádza lokalita Prez hradište (Role prez hradište), na ktorej v r. 1940 našiel Štefan Janšák hradištné črepy. V r. 1946 lokalitu skúmal Viktor Šemmer, pričom našiel ďalšie črepy z 9. storočia, avšak žiadne známky po nejakom opevnení.[1]

pondelok 3. októbra 2011

NOVINKY / LITERATÚRA

SMRDÁKY
Z KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

V piatok 2. septembra 2011 bola slávnostne predstavená nová kniha o dejinách obce Smrdáky (foto). Táto prezentácia bola súčasťou programu osláv 575. výročia najstaršej písomnej zmienky o obci.