Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 8. októbra 2011

HRADIŠTE POD VRÁTNOM

HRADIŠTE POD VRÁTNOM
V 9. STOROČÍ

Už svojím názvom vzbudzuje pozornosť obec Hradište pod Vrátnom. Severne od intravilánu na svahu sa nachádza lokalita Prez hradište (Role prez hradište), na ktorej v r. 1940 našiel Štefan Janšák hradištné črepy. V r. 1946 lokalitu skúmal Viktor Šemmer, pričom našiel ďalšie črepy z 9. storočia, avšak žiadne známky po nejakom opevnení.[1]

Významnejšie nálezy pochádzajú z úpätia vrchu Cigánka. A. Furko v r. 1935 na svojom dvore narazil na ľudské kosti. Hrob preskúmal Viktor Šemmer a pri kostre našiel nožík, ocieľku a pazúrikové kresadlo.[2] Len 10 cm nad kostrou zistil asi 4 – 5 cm hrubú vrstvu zeme pomiešanej s uhlíkmi a popolom.[3] Na tom istom mieste bol už skôr nájdený kostrový hrob so zdobenou hlinenou nádobou. Na jeseň 1935 preskúmal Viktor Šemmer ešte dva hroby, v ktorých našiel dva nožíky a brúsik.[4] O niekoľko rokov bolo počas prác na susedných dvoroch zničených minimálne 20 hrobov. V r. 1946 podnikol Vojtech Budinský-Krička záchranný výskum a preskúmal ešte štyri hroby, pričom jeden z nich bol vybavený drevenou konštrukciou, čo svedčí o vyššom spoločenskom postavení pochovaného. Ďalších niekoľko hrobov bolo poškodených v r. 1956 a 1972. Na tomto stredne veľkom pohrebisku sa pochovávalo v 9. a na začiatku 10. storočia.[5] Osídlenie oblasti pokračovalo aj po zániku Veľkej Moravy a počas vznikania Uhorského kráľovstva. Na svahu severne od Hradišťa pod Vrátnom v polohe Tomišovec zozbieral Vladimír Jamárik v roku 1971 množstvo zdobených a nezdobených črepov z 10. – 12. storočia.[6]
Pokiaľ ide o otázku veľkomoravských hradísk na Záhorí, archeologicky je doložená existencia dvoch hradísk (Podbranč-Starý hrad, Brodské-Veleš). Hypotetická možnosť existencie ďalších dvoch hradísk v 9. storočí vychádza z lingvistických dokladov (Hradište pod Vrátnom, Brezová pod Bradlom-Hrádok). Prípad Zámčiska pri Uníne je nedoriešený.

Erb Hradišťa pod Vrátnom


[1] ŠEMMER, V.: Slovanské kostrové pohrebište a stopy hradiska v Hradišti pod Vrátnom (okr. Senica). In: Historica Slovaca V, 1947, s. 185.
[2] ŠEMMER, V., cit. 1, s. 184.
[3] EISNER, J.: Pohřebiště ze střední doby hradištní na Slovensku. In: Sborník Matice slovenskej : Časť tretia : História, roč. XIII, 1935, č. 4, s. 378, pozn. 84.
[4] ŠEMMER, V., cit. 1, s. 184 – 185.
[5] HANULIAK, M.: Veľkomoravské pohrebiská : Pochovávanie v 9. – 10. storočí na území Slovenska. Nitra: AÚ SAV, 2004, s. 262; Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia. 1. zväzok, 2. časť : Bratislava, hlavné mesto SSR a Západoslovenský kraj. Zost. D. Bialeková. Nitra: AÚ SAV, 1989, s. 296 – 297; BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Výskumy Štátneho archeologického ústavu v Turč. Sv. Martine r. 1946 a 1947. In: Historica Slovaca VI – VII, 1948 – 1949, s. 270, 274.
[6] ŘÍHA, M.: Súpis archeologických lokalít a nálezov v zbierke Vladimíra Jamárika (Kunov 57, 905 01 SENICA), darovanej dňa 1. 2. 1983 do archeologického fondu Záhorského múzea v Skalici. Skalica, strojopis, 1983, č. 66; Pramene k dejinám osídlenia, cit. 5, s. 297.

4 komentáre:

 1. Zdravím Ťa a ďakujem za veľmi zaujímavú stránku, z ktorej som aj ja prevzal jeden článok - o Hradišti pod Vrátnom, verím, že nie si proti. Sme na nete taká malá komunita, ktorá sa venuje propagácii Slovenskej histórie. Moju stránku možno poznáš - je o hradiskách http://slovanske-hradiska.blogspot.com.

  Možno by Ťa pre účely Tvojej stránky zaujímala táto úžasná mapa od Samuela Mikovíniho v High Quality rozlíšení: http://45345363445gffg34c3c-public.s3.amazonaws.com/megye16.jpg kde nájdeš celé Záhorie v roku 1739

  Prajem veľa úspechov

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Zdravím.
  Blog Slovanské hradiská poznám a sledujem ho. Je to záslužný počin a želám, nech sa mu darí.
  Môžem sem umiestniť odkaz naň?
  Proti použitiu môjho článku nie som, keďže tam je uvedený aj odkaz (žiaľ, je už neplatný).
  Ďakujem za mapu. Poznám ju, no v takej kvalite ju nemám.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Samozrejme budem iba rád, keď si dáš na stránku odkaz - ak chceš, môžem Ti poslať aj náš banner. Ja môžem tiež dať Tvoju stránku k odkazom.

  Ten odkaz na článok som nevedel že už nefunguje, ale už som to opravil.

  Mimochodom chcel som sa spýtať, ako si dosiahol, že Tvoja aktuálna adresa nemá príponu blogspot.com, ale priamo Sk? Dá sa to nejako spraviť (nastaviť) na blogspote, alebo to je riadna platená doména?

  Ešte k tej mape - dal som si ju minulý týždeň vytlačiť v rozmeroch 130x130 cm a je úžasne čitateľná. Bude sa dobre vynímať na stene u mňa v kancli.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Slovanské hradiská som už pridal medzi svoje Tipy.
  Uvítam to aj z Tvojej strany.
  Dejiny Záhoria fungujú na blogspote a sú presmerované na platenú doménu.

  OdpovedaťOdstrániť

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.