Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 2. júla 2016

Z DOBOVEJ TLAČE

NEVER ANI VLASTNEJ MANŽELKE

V medzivojnovom období sa odohral v Malých Levároch príbeh, ktorý je dôkazom, že niekedy aj dôvera k najbližšej osobe môže pripraviť človeka o majetok, či dokonca k súdnemu pojednávaniu. Článok uverejnili noviny Slovenská krajina v piatok 25. septembra 1931. Prinášame jeho presný prepis.