Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 2. júla 2016

Z DOBOVEJ TLAČE

NEVER ANI VLASTNEJ MANŽELKE

V medzivojnovom období sa odohral v Malých Levároch príbeh, ktorý je dôkazom, že niekedy aj dôvera k najbližšej osobe môže pripraviť človeka o majetok, či dokonca k súdnemu pojednávaniu. Článok uverejnili noviny Slovenská krajina v piatok 25. septembra 1931. Prinášame jeho presný prepis.

SMUTNÝ KONIEC MANŽELSKÉHO ŽIVOTA VYSŤAHOVALCA
Za 10 rokov poslal z Ameriky manželke na 180.000 Kč, ktoré ona utratila 
a keď sa vrátil, vyhnala ho z vlastného domu.

k. Bratislava, 23. septembra. – V Malých Levároch v okrese malackom sa odohrala v poslednej dobe veľmi tragická historia života tamojších manželov Mrázových. Gazda Štefan Mráz, dnes 38ročný, odišiel krátko po sobáši, ešte r. 1921 do Ameriky, kde bol až do apríla t. r. Behom tých desiatich rokov posielal stále domov svojej manželke Veronike všetok svoj zárobok a tak jej poslal na 180.000 Kč. Rozumie sa, že ho manželka uisťovala, že peniaze riadne investuje do ich spoločného gazdovstva, že prikupuje polia a pod. V skutočnosti však žena robila niečo iného. Peniaze z väčšej čiastky utrácala po hostincoch, udržiavala rôzne pletky s mužmi v celom okolí a keď niečo za peniaze kúpila, kúpila to len pre seba, čo dokazuje to, že všetky nemovitosti, ktoré kúpila, nechala zapísať len na svoje meno.

Malé Leváre v medzivojnovom období

Keď sa teraz v apríli manžel z Ameriky vrátil, dozvedel sa, že miesto spokojného života zámožného človeka ho očakáva nové peklo. Príbuzní mu vysvetlili podľa pravdy skutočný stav pomerov, o čom mu nechceli písať za more. Vtedy sa rozhodol gazda urobiť s manželkou poriadok. Žiadal ju, aby mu vysvetlila, čo urobila s peniazmi, ktoré posielal do gazdovstva. Ona mu na to odpovedala, že všetko utratila na živobytie pre seba a pre jeho 12ročného synka. Keď však žiadal gazda o vyúčtovanie zaslaných peňazí, vystrájala mu ostré výstupy a konečne ho vyhnala zo spoločného gazdovstva, tvrdiac, že všetko je len jej majetok, o ktorý sa po desať rokov starala, čo on bol zatým vo svete. Zahájila tiež proces o rozsobáš z jeho viny.
Gazda sa musel od nej odsťahovať a vrátil sa do rodičovského domu. Začal tiež piť. Teraz sa sišiel v hostinci Hollého so svojou podnapilou manželkou, ktorá chcejúc ho pohnevať, jednala s jedným gazdom o predaj svojho gazdovstva, dokazujúc, že všetko patrí jej. Gazda jej ovšem začal jej jednanie vytýkať a dostali sa tak do hádky. Keď potom roľníčka odišla, vyšiel Mráz za ňou a dohoniac ju pri dome jej rodičov, začal ju biť. Na jej krik vybehol von jej otec, 67ročný Pavel Hurban, ktorý vzal na zaťa vidly. Mráz mu ich však vytrhol z rúk a udrel starca niekoľko krát cez chrbat a cez hlavu, pri čom mu spôsobil vážne zranenia. Bol oznámený četníctvu a pôjde teraz pre to pred súd.

Zdroj:
Slovenská krajina, roč. 1931, č. 220, piatok 25. septembra 1931, s. 5. Dostupné na internete <http://digitalna.kniznica.info/browse>

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.