Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 29. mája 2012

UDALOSTI

SITUÁCIA NA ZÁHORÍ
V 13. STOROČÍ

Od 13. storočia máme k dispozícii písomné pramene o Záhorí. Je ich však iba niekoľko, preto aj rekonštruovanie udalostí môže byť iba čiastkové a nesúvislé. Napriek tomu je to do istej miery možné. 

štvrtok 24. mája 2012

NOVINKY

ENCYKLOPÉDIA SUCHOHRADU

Svetlo sveta uzrela ďalšia kniha o záhorskej obci. Suchohradčania pripravili netradičnú obecnú monografiu. Namiesto často využívaných foriem knihy s vlastivedno-historickým obsahom siahli po forme encyklopedickej.

pondelok 21. mája 2012

NOVINKY

ŽIDIA V MALACKÁCH

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera a ÁNO, n.f. Malacky pripravujú historický seminár na tému Židia v Malackách. Židovská tematika je všeobecne často frekventovaná, avšak v prípade Malaciek nie je dostatočne spracovaná a viaceré informácie sú protichodné alebo nepresné. Preto sa seminár pokúsi aspoň niektoré z nich osvetliť.

utorok 15. mája 2012

NOVINKY

150. VÝROČIE DIŠTRIKTUÁLNEJ KONGREGÁCIE
V BRODSKOM

Pred 150 rokmi (19. mája 1862) sa v Brodskom konala dištriktuálna kongregácia šaštínskeho dekanátu, na ktorej boli prijaté Andrejom Radlinským vypracované stanovy budúceho Spolku Sv. Vojtecha. Následne bola zvolená dočasná správa, ktorá podnikla ďalšie kroky potrebné pre vznik Spolku. Spolok sv. Vojtecha napokon vznikol v roku 1870 v Trnave.

sobota 12. mája 2012

Z KRONIKY / MORAVSKÝ SV. JÁN

JARMOKY V MORAVSKOM SVÄTOM JÁNE

Trhy a jarmoky bývali príležitosťou tovarovej výmeny, príležitosťou dobre predať svoje produkty alebo dobre kúpiť všetko potrebné do domácnosti. Bývali tiež miestom stretnutí a výmeny informácií medzi ľuďmi jednej dediny i zo širokého okolia. Preto bol v minulosti ich význam nielen hospodársky, ale aj spoločenský.
Kronikár obce Moravský Sv. Ján zachytil v Obecnej kronike jarmočné zvyky v obci. Pri roku 1962 na stranách 97-99 opisuje dobu, miesta a spôsob predaja počas výročných trhov.

piatok 11. mája 2012

NOVINKY

DNI OTVORENÝCH DVERÍ
A NOC SO ZÁHORSKÝM MÚZEOM

Záhorské múzeum v Skalici Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a Noc so Záhorským múzeom 19. mája 2012.

štvrtok 10. mája 2012

NOVINKY

DNI MÚZEÍ A GALÉRIÍ V MALACKÁCH

Pre záujemcov o históriu a dobrú zábavu pripravilo MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera dvojdňové podujatie Deň múzeí a galérií a Noc múzeí a galérií. V piatok 18. mája budú mať školy možnosť bezplatných vstupov so sprievodcom do múzea, krýpt a galérie. Okrem toho budú pre deti pripravené tvorivé dielne. Okrem stálych expozícií si môžu návštevníci pozrieť výstavy Židia na Záhorí, Detaily historických Malaciek, Čo ukrýva depozitár múzea... a Patchwork – krása tradície.