Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 15. mája 2012

NOVINKY

150. VÝROČIE DIŠTRIKTUÁLNEJ KONGREGÁCIE
V BRODSKOM

Pred 150 rokmi (19. mája 1862) sa v Brodskom konala dištriktuálna kongregácia šaštínskeho dekanátu, na ktorej boli prijaté Andrejom Radlinským vypracované stanovy budúceho Spolku Sv. Vojtecha. Následne bola zvolená dočasná správa, ktorá podnikla ďalšie kroky potrebné pre vznik Spolku. Spolok sv. Vojtecha napokon vznikol v roku 1870 v Trnave.
V sobotu 19. mája 2012 sa v Brodskom uskutoční spomienková slávnosť na túto udalosť. Program začína o 10.00 h slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole a potom bude odhalená pamätná tabuľa. O 14.00 h v Kultúrnom dome Dr. Štefan Hanakovič oboznámi s dejinami Spolku sv. Vojtecha a Mgr. Martin Hoferka, Th.D. s dejinami Šaštínskeho dekanátu. Podujatie pokračuje kultúrnym programom. Info


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.