Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 10. mája 2012

NOVINKY

DNI MÚZEÍ A GALÉRIÍ V MALACKÁCH

Pre záujemcov o históriu a dobrú zábavu pripravilo MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera dvojdňové podujatie Deň múzeí a galérií a Noc múzeí a galérií. V piatok 18. mája budú mať školy možnosť bezplatných vstupov so sprievodcom do múzea, krýpt a galérie. Okrem toho budú pre deti pripravené tvorivé dielne. Okrem stálych expozícií si môžu návštevníci pozrieť výstavy Židia na Záhorí, Detaily historických Malaciek, Čo ukrýva depozitár múzea... a Patchwork – krása tradície.
V sobotu sa uskutoční pred budovou MCK na Záhoráckej ulici malý jarmok, kde bude prebiehať predaj výrobkov a historických predmetov. Ďalej tu budú prevádzané historické remeslá, poobede pre deti tvorivé dielne a tiež tvorivá dielňa Patchwork. Atmosféru bude dotvárať ľudová hudba. Opäť budú bezplatne so sprievodcom prístupné expozícia múzea a krypty a spomenuté výstavy. V kaštieli budú prehliadky večer od 19. do 21. hodiny a budú sa tam tiež premietať historické fotografie Malaciek. 

Záujemcovia o predaj historických predmetov (zbierkové predmety, starožitnosti) sa môžu prihlásiť do 17. 5. 2012 v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 h na telefónnom čísle 034/7722110.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.