Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 26. júla 2023

UDALOSTI

LEVÁRANIA A ZLATÝ POKLAD

V roku 1921 publikoval Dr. Ľudovít Okánik vtipnú príhodu v Slovenskom denníku. Cez Slovensko mali v roku 1914 prevážať zlatý poklad. Pre obyvateľstvo to bola senzácia. Ako sa k zvesti postavili vo Veľkých Levároch? Prinášam presný prepis článku.