Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 31. augusta 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / STUDIENKA

PRVÉ ROKY PÔSOBENIA
OCHOTNÍCKO-VZDELÁVACIEHO KRÚŽKU ŠTEFÁNIK
V STUDIENKE
(2. časť)

5. 

"Hasprunka. Porovnaním s okolnými krúžkami, a u krúžkov vzdialenejších podľa zpráv na tomto mieste uverejnených, Ochot. vzdel. krúžok ŠTEFÁNIK v Hasprunke pracuje ešte v pomeroch dobrých, ba veľmi dobrých, čoho si ani sami členovia – herci neuvedomia.

pondelok 27. augusta 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / STUDIENKA

PRVÉ ROKY PÔSOBENIA
OCHOTNÍCKO-VZDELÁVACIEHO KRÚŽKU ŠTEFÁNIK
V STUDIENKE
(1. časť)

V obci Studienka pôsobil v medzivojnovom období ochotnícko-vzdelávací krúžok Štefánik. Jeho založenie a prvé roky činnosti zachytávajú dobové články. Niektoré z nich uverejňujem v nasledujúcej sérii v presných prepisoch.

nedeľa 12. augusta 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / GAJARY

VČELÁRI V GAJAROCH
V ROKU 1870

Včelárstvo neodmysliteľne súvisí s poľnohospodárstvom. V Gajaroch bolo mimoriadne rozšírené. V marci roku 1870 uverejnili hospodárske noviny Obzor článoček, ktorí obsahoval menoslov 34 včelárov, pôsobiacich v tom čase v Gajaroch. Prinášam ho v plnom originálnom znení.

štvrtok 2. augusta 2012

LITERATÚRA

PANSTVÁ FRANTIŠKA ŠTEFANA LOTRINSKÉHO
NA OBOCH BREHOCH RIEKY MORAVY

V marci tohto roku vyšla v poradí už tretia publikácia o panstvách Františka Štefana Lotrinského. A opäť ju vydavateľ pomenoval dlhočizným názvom – Panstvá Františka Štefana Lotrinského na oboch brehoch rieky Moravy.