Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 2. augusta 2012

LITERATÚRA

PANSTVÁ FRANTIŠKA ŠTEFANA LOTRINSKÉHO
NA OBOCH BREHOCH RIEKY MORAVY

V marci tohto roku vyšla v poradí už tretia publikácia o panstvách Františka Štefana Lotrinského. A opäť ju vydavateľ pomenoval dlhočizným názvom – Panstvá Františka Štefana Lotrinského na oboch brehoch rieky Moravy.

Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch zmenila táto publikácia formát (B5) aj grafické spracovanie. Na 160 stranách sa nachádza popri bohatom texte veľké množstvo obrázkov, máp, nákresov a fotografií, vrátane celostranových. Súčasťou knihy a zároveň vynikajúcou pomôckou je samostatná príloha s rodokmeňom rodu Lotrinských od najstarších čias do roku 1745, ktorej autorom je Mgr. Vladimír Ševčík.
Autormi textov sú Mgr. Ivana Fialová, PhD. a PhDr. Radoslav Ragač, PhD. zo Slovenského národného archívu v Bratislave a PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. z Masarykovho múzea v Hodoníne. Opisujú hospodárske dejiny panstva Holíč, hospodársky prínos Františka Štefana Lotrinského pre panstvá Holíč a Šaštín a hodonínske panstvo za jeho vlády. Obsah dopĺňa kalendárium významných udalostí a slovník historických a odborných výrazov.
Knihu vydala Regionálna rozvojová agentúra Skalica v ramci projektu Spoločný návrat do 18. storočia prostredníctvom F. Š. Lotrinského – pána Hodonína a Holíča.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.