Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

nedeľa 12. augusta 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / GAJARY

VČELÁRI V GAJAROCH
V ROKU 1870

Včelárstvo neodmysliteľne súvisí s poľnohospodárstvom. V Gajaroch bolo mimoriadne rozšírené. V marci roku 1870 uverejnili hospodárske noviny Obzor článoček, ktorí obsahoval menoslov 34 včelárov, pôsobiacich v tom čase v Gajaroch. Prinášam ho v plnom originálnom znení.


"Ľudnaté slowenské mestečko Gajary, w pressporskom Zahori, stoji pre swoje wčelárstwo w dobrej powesti, čo i tento, roľnikow, remeselnikow a uradníkow obsahujúci popis potwrdzuje; sú oni: Karol Auinger, Wendel. Boltmar, Jozef Búček, Martin Búček, Ondrej Burcl, Michal Drahoš, Anton Černý, Martin Hanzlík, Jozef Himer, Adalb. Hindra, Ján Hindra, Martin Hurban, Martin Chorvát, Matúš Chorvát, Tomáš Kalman, Ján Knotek, Jakub Kunák, Franc Lankaf, Pawel Mandelík, Jozef Mráz, Michal Orlovsky, Anton Pamklatner, Jozef Plachota, Jura Slama rychtár, Štefan Slama, Michal Slávik, Pawel Spusta, Anton Šiker, Walent Šlusár, Wend. Vaniš, Ján Vilem, Anton Zacharda, Štefan Zelenka a Martin Žalec: úhrnom 34 wčelári."

Wčelári w Gajaroch. In: Obzor. Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život, roč. VIII, č. 7, 5. marca 1870, s. 55.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.