Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 16. januára 2016

SPRÁVY

MÚZEUM MICHALA TILLNERA V MALACKÁCH
ZREALIZOVALO V ROKU 2015 ŠTYRI PROJEKTY

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera vďaka grantom z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry Bratislavského samosprávneho kraja zrealizovalo štyri projekty, ktoré obohatili činnosť múzea.