Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 16. januára 2016

SPRÁVY

MÚZEUM MICHALA TILLNERA V MALACKÁCH
ZREALIZOVALO V ROKU 2015 ŠTYRI PROJEKTY

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera vďaka grantom z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry Bratislavského samosprávneho kraja zrealizovalo štyri projekty, ktoré obohatili činnosť múzea.
Nová výstava v Múzeu Michala Tillnera ukazuje Malacky počas druhej svetovej vojny

Návštevníci múzea si môžu pozrieť výstavu neznámych fotiek Malaciek z obdobia 1939 – 1945. Výstavu tvorí 35 zväčšených záberov, ktoré pochádzajú z archívu MCK Malacky a tiež zo súkromných archívov. Najzaujímavejšia je séria unikátnych desiatich fotografií, ktoré múzeum získalo v roku 2015. Ale aj zábery zo zachovaného amatérskeho filmového záznamu, či ďalšie neznáme pohľady na Malacky. 
Výstava, ktorá bola otvorená 7. decembra, bude v januári prístupná počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 h a cez víkendy v čase od 14.00 do 17.00 h.Nový historický zborník Malacky a okolie

Podľa tradície od roku 2008 vydáva múzeum na konci roka zborník Malacky a okolie, zostavený z textov o histórii mesta a okolitého regiónu, ktoré odzneli na pôde múzea v priebehu roka. Tohtoročný zborník má rozsah 190 strán a obsahuje osem príspevkov od siedmich autorov. Jeden príspevok sa týka archeologického výskumu, jeden stredoveku a zvyšné modernej doby. Najobsiahlejší text napísal Andrej Wsól, ktorý zhrnul z dostupných zdrojov informácie o Malačanoch, ktorí v období 1892 – 1946 emigrovali do Ameriky. Zborník si podorbne predstavíme už čoskoro.

Dva príspevky k výskumu historického dedičstva

Múzeum už niekoľko rokov pracuje na digitalizácii kultúrneho dedičstva. Ide hlavne o skenovanie obrazových a textových dokumentov, fotodokumentovanie hmotného kultúrneho dedičstva (nehnuteľností i menších artefaktov), nahrávanie spomienok pamätníkov. Vďaka dotácii sa podarilo inovovať technické zariadenia a tiež zlepšiť podmienky archivácie digitálnych objektov.
Obsahom ďalšieho projektu bol tematický výskum v oblasti remesiel v Malackách v minulosti. Výskum, ktorého ťažiskom bol prieskum, digitalizácia priamo v archívoch a preklady historických dokumentov, prebiehal v posledných mesiacoch roka 2015 a bude pokračovať aj v roku 2016. V budúcnosti plánuje múzeum výsledky tohto výskumu prezentovať vo forme knižnej publikácie.

MCK MalackyŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.