Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 30. júla 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / MALÉ LEVÁRE

OTVORENIE NOVEJ ŠKOLY V MALÝCH LEVÁROCH
V ROKU 1931

O slávnostnom kladení základného kameňa školskej budovy v Malých Levároch som už písal. Teraz prinášam článok z dobovej tlače o slávnostnom otvorení novopostavenej školy dňa 11. októbra 1931.