Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 24. februára 2021

UDALOSTI

NAJSTARŠIE PÍSOMNÉ SPRÁVY O STUDIENKE

Kedy vznikla naša obec? Odkedy tu žijú naši predkovia? To bývajú obvyklé otázky obyvateľov každej obce. Každý by chcel, aby jeho obec existovala od čo najstarších čias, aby rok vzniku bol čo najvzdialenejší odo dneška. Prílišné nadšenie a neznalosť problematiky, žiaľ, často vedú k prijímaniu všelijakých legiend či ústnych podaní podávaných niekedy aj niekoľko generácií, čím sa stávajú v občanoch vžité a nevyvrátiteľné. Ako je to v prípade obce Studienka?