Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 2. júna 2012

LITERATÚRA

STOPY HOSPODÁRSKYCH AKTIVÍT
FRANTIŠKA ŠTEFANA LOTRINSKÉHO
NA CISÁRSKOM PANSTVE HOLÍČ

Na konci roka 2011 vydala Regionálna rozvojová agentúra v Skalici pokračovanie knihy Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského pod názvom Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.