Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC.)

sobota 2. júna 2012

LITERATÚRA

STOPY HOSPODÁRSKYCH AKTIVÍT
FRANTIŠKA ŠTEFANA LOTRINSKÉHO
NA CISÁRSKOM PANSTVE HOLÍČ

Na konci roka 2011 vydala Regionálna rozvojová agentúra v Skalici pokračovanie knihy Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského pod názvom Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.