Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 6. marca 2012

LITERATÚRA


ZLATÝ VEK CISÁRSKEJ REZIDENCIE V HOLÍČI...

V polovici roku 2011 bola po prvýkrát verejnosti predstavená kniha Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského. Vydanie knihy bolo súčasťou projektu Regionálnej rozvojovej agentúry v Skalici (RRASI) pod názvom František Štefan I. Lotrinský ako tvorca kultúrnej barokovej krajiny Holíčsko – Šaštínskeho panstva.
Okrem RRASI spolupracovali na vydaní knihy aj Slovenský národný archív a Pamiatkový úrad SR. Knihu spracoval kolektív šiestich odborných autorov (PhDr. Radoslav Ragač, PhD; Mgr. Ivana Fialová, PhD.; Mgr. Erika Javošová, PhD; Mgr. Janka Hričovská; Mgr. Martina Orosová; PhDr. Katarína Kosová).
Po obsahovej stránke ide o ojedinelú publikáciu. Po úvodných štúdiách o Holíčskom a Šaštínskom panstve, o Františkovi Lotrinskom a Márii Terézii a stavebných aktivitách v Holíči a Kopčanoch predkladá totiž čitateľovi pohľad do priestorov Holíča v 18. storočí prostredníctvom podrobných plánov a nákresov. Bohato graficky spracovanú 135-stranovú knihu uzatvára zoznam literatúry a publikovaných i nepublikovaných prameňov a slovníček odborných výrazov.
Súčasťou knihy je aj DVD s elektronickou verziou knihy a ďalšími mapami a plánmi.
Kniha získala ocenenie Kniha Záhoria 2011.

Knihu je možné si zakúpiť v Regionálnej rozvojovej agentúre v Skalici.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.