Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 17. marca 2012

LITERATÚRA

ŠAŠTÍNSKY (VICE)ARCHIDIAKONÁT
V 16. - 18. STOROČÍ

V pondelok 27. februára bola v Skalici odprezentovaná nová odborná kniha o dejinách Záhoria – dielo Martina Hoferku Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. – 18. storočí.Mgr. Martin Hoferka, Th.D. je historikom Záhorského múzea v Skalici. Predkladaná kniha je doplnenou a rozšírenou verziou jeho dizertačnej práce. V úvodných kapitolách oboznamuje s územným vývojom Šaštínskeho archidiakonátu a kanonickými vizitáciami, ktoré boli pre autora hlavným zdrojom informácií. Nasleduje popis kostolov, drobných sakrálnych stavieb a cintorínov, informácie o duchovných, rechtoroch a ostatných obyvateľoch archidiakonátu. Posledná kapitola predstavuje duchovný život v Šaštínskom archidiakonátu v 16. – 18. storočí. 
Druhú časť publikácie tvorí heslovitý prehľad obcí Šaštínskeho archidiakonátu, rozsiahly zoznam literatúry a prameňov a bohatá tabuľková a mapová príloha. 
Kniha je odborne spracovaná, opatrená poznámkovým aparátom a predstavuje zásadný príspevok k dejinám Záhoria. Knihu Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. – 18. storočí si možno zakúpiť v Záhorskom múzeu v Skalici za 8 €.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.