Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 23. októbra 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

HOTELY NA ZÁHORÍ V ROKU 1920
2. časť

Po nedávnom úspešnom príspevku o hoteloch na Záhorí, ktorý som ešte doplnil o fotografiu hostinca Ján Grujbára vo Vysokej pri Morave (ďakujem za ňu p. Sirotovi z Jakubova), pokračujem ďalšími s informáciami pre turistov a cestovateľov o možnostiach turistiky a o možnostiach ubytovania sa v záhorských hoteloch a hostincoch z rokov 1920-1921. Tentokrát sa pozrieme do Moravského Svätého Jána, Borského Svätého Jura, Kuklova, Kútov, Lábu, Veľkých Levár a Malaciek. Niektoré ponuky sú ozaj lákavé a vyvolávajú túžbu preniesť sa v čase ;o)

piatok 17. októbra 2014

PODUJATIA

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA A ZÁHORIE

Do množstva rozličných podujatí k 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny sa zapojilo aj Záhorské múzeum v Skalici výstavou Prvá svetová vojna a Záhorie.

sobota 4. októbra 2014

LITERATÚRA

DEJINY ŠPORTU V MALACKÁCH

V piatok 3. októbra 2014 bola v Malackách pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného športu v Malackách odprezentovaná nová kolektívna monografia Dejiny športu v Malackách.