Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 17. októbra 2014

PODUJATIA

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA A ZÁHORIE

Do množstva rozličných podujatí k 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny sa zapojilo aj Záhorské múzeum v Skalici výstavou Prvá svetová vojna a Záhorie.
Vernisáž výstavy bude v piatok 24. októbra 2014 o 16.00 h v Záhorskom múzeu v Skalici. Výstava pozostáva z textovej časti, ktorá osvetľuje priebeh prvej svetovej vojny a súvislosti so Záhorím, a z trojrozmerných predmetov – výzbroje, výstroja, fotografií, tlačovín, pamätných predmetov, bytových doplnkov... viažucich sa k spomínanej vojne a Záhoriu. Takúto jedinečnú výstavu sa určite oplatí navštíviť.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.