Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 4. októbra 2014

LITERATÚRA

DEJINY ŠPORTU V MALACKÁCH

V piatok 3. októbra 2014 bola v Malackách pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného športu v Malackách odprezentovaná nová kolektívna monografia Dejiny športu v Malackách.
Monografiu zostavil kolektív autorov pod vedením historika Múzea Michala Tillnera v Malackách Martina Macejku. Mapuje dejiny všetkých športových odvetví, organizovaných v kluboch, spolkoch, či organizáciách, ktoré sa pestovali v Malackách od najstarších zistiteľných čias až do roku 2014. Obsah knihy začína predstavením najstaršieho obdobia športu v Malackách, jeho organizácie a využívaných športovísk. Druhú časť knihy tvoria kapitoly venované jednotlivým športovým odvetviam (spolu 28). Predposledná kapitola hovorí o celospoločenských športových podujatiach, tradične organizovaných v Malackách. Prílohou knihy je menoslov najúspešnejších športovcov mesta Malacky od roku 2005.
Kniha má 256 strán a je bohato vyplnená fotografiami. Vydavateľom je Mestské centrum kultúry Malacky. Knihu je možné zakúpiť v Mestskom centre kultúry Malacky a Turisticko-informačnej kancelárii Malacky za 9 €.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.