Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 23. októbra 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

HOTELY NA ZÁHORÍ V ROKU 1920
2. časť

Po nedávnom úspešnom príspevku o hoteloch na Záhorí, ktorý som ešte doplnil o fotografiu hostinca Ján Grujbára vo Vysokej pri Morave (ďakujem za ňu p. Sirotovi z Jakubova), pokračujem ďalšími s informáciami pre turistov a cestovateľov o možnostiach turistiky a o možnostiach ubytovania sa v záhorských hoteloch a hostincoch z rokov 1920-1921. Tentokrát sa pozrieme do Moravského Svätého Jána, Borského Svätého Jura, Kuklova, Kútov, Lábu, Veľkých Levár a Malaciek. Niektoré ponuky sú ozaj lákavé a vyvolávajú túžbu preniesť sa v čase ;o)
MOR. SV. JÁNY
Pošta, telegraf, telefón v mieste, stanica Sekule-Borský Svätý Jur 2 ½ km, zastávka Moravské Sväté Jány, trať Břeclav – Bratislava, Okresný súd Malacky, Župa Bratislavská, četnícka stanica. Dôchodkový kontrolný úrad, pohraničná finančná stráž. – Liehovar, sladovňa, mydliareň, sodáreň, sódovkáreň, píla. – Lekár, lekáreň. – Zámok. Časť obce zvaná Habáni z r. 1740. Početné domky so slamenými strechami až 350 rokov staré. Rukopisný pamätník z r. 1844. – Pôda smerom k Morave močaristá, cesta do Cáhnova (Hohenau) s 28 mostami. – Šport: futbal.
Hostince:
Prachár Jozef – Izby: 1 jednoposteľová za 5 K – Raňajky 1,25 K, obed 10 K, večera 4 K.

SVÄTÝ JUR.
- Informácie k Svätému Juru sa týkajú Svätého Jura pri Bratislave, avšak informácie o hostincoch sú o hostincoch v Borskom Svätom Jure.
Hostince:
Dufková Júlia – Izby: 1 jednoposteľová za 1 K – Raňajky 3 K, obed 10 K, večera 7 K.
Kautz Štefan – Majiteľ: Kautzová Anna – od stanice 10 min. – Izby: 3 jednoposteľové po 10 K, dvojposteľová za 15 K. – Jedáleň – Raňajky 2 K, obed 13 K, večera 10 K. – Obsluha slovensky. Noviny slovenské, nemecké, maďarské.
Kúpele s penziónom – Majitelia: Karol a Amália Winterovci – Izby: 11 jednoposteľových po 12 K, 10 dvojposteľových po 14 K – Cena raňajok 2 K, obeda 12 K, večere 10 K – Jedáleň, sírové kúpele, 15 vaní. – Obsluha slovensky, česky, maďarsky, nemecky.
Sokol Ján st. (Slípka) – Izby: 1 dvojposteľová za 5 K – Raňajky 2 K.
Sokol Ján ml. (Slípka, č. 403) – Izby: 1 dvojposteľová za 10 K – Raňajky 2 K, obed 10 K, večera 7 K.

KUKLOV.
Pošta Kuklov, telegraf, stanica Kúty 3 km, trať Bratislava – Břeclav, Okresný súd Malacky, Župa Bratislavská
Hostince:
König Henrich – Izba: 1 jednoposteľová za 5 K – Penzia 20 K.

KÚTY.
Pošta, telefón, stanica Kúty, trate Břeclav – Bratislava, Kúty – Veselí nad Moravou, telegraf Borský Svätý Jur 4 km, Okresný súd Uhorská Skalica, Župa Bratislavská. – Doprava: povoz 2 K, batožina 1 q 5 K. – Trhy na dobytok. – Veľké štátne naftové doly v obci Gbely 4 km, krásne kúpele v rieke Myjave, tečúcej okolo obce.
Hostince:
Steiner Leopold na námestí, od stanice 2 ½ km. – Izby: 4 dvojposteľové po 7 K. – Cena raňajok 2 K, obeda 12 K, večere 8 K. – Obsluha: slovensky, nemecky, maďarsky. Noviny slovenské, české, nemecké.

LÁB.
Pošta Láb, telegraf Zohor, Okresný súd Malacky, stanica Zohor 5 ½ km, zastávka Plavecký Štvrtok, trať Bratislava – Břeclav, Župa Bratislavská.
Hostince:
U zeleného stromu – majiteľ Šimkovič Michal. – Izby: 2 jednoposteľové po 10 K.

VELKÉ LEVÁRY.
Pošta, telegraf, telefón, stanica Veľké Leváre 1 ½ km, trať Břeclav – Bratislava, Okresný súd Malacky, Župa Bratislavská, četnícka stanica. – V lesnatej krajine. – Lekár. – Parná píla, tehelňa, liehovar, mlyn, tiež záhradníctvo. – 4 výročné trhy. – Zámok s parkom.
Hostince:
vdova po Jánovi Hurbanovi – Izba: 1 dvojposteľová za 4 K. – Cena raňajok 1,40 K, obeda 12 K, večere 8 K.

Hostinec Jána Hurbana vo Veľkých Levároch
Foto zo začiatku 20. storočia

U slovenskej lipy – majiteľ Dopjera Ján – Izby: 2 jednoposteľové po 10 K, 1 dvojposteľová za 15 K – Penzia 30 K.

MALACKY.
Pošta, telegraf, telefón, Okresný súd, stanica Malacky, trať Břeclav – Bratislava, Župa Bratislavská, četnícka stanica. – Na rovine, v blízkosti borovicových lesov, asi 3 hodiny od Bielych (správne Malých) Karpát, podnebie teplé, väčšinou suché. Kúpanie v k tomu upravenom potoku Malina a v rybníku Rakovna (správne Rakáreň) 4 km vzdialenom. – Zo stanice povozom 20 K, barožina za 100 kg 1 K. – Slúžnovský a berný (daňový) úrad, lesný úrad. – 2 lekári, lekáreň. – Píla, liehovar, cementáreň. – Mesačné trhy (podomácky vyrábaná koža a zelenina). – Pálfiho zámok s rozsiahlym parkom, františkánsky kláštor s knižnicou a pamiatkami. – Vychádzky: Rakáreň, horáreň s dvomi rybníkmi 4 km v peknom dubovom lese. Pekná túra stupavskou cestou k Zohoru. Habánsky dvor vo Veľkých Levároch (potomkovia Habánov, novokrstencov z Čiech a Moravy). Do Malých Karpát: cez Zohor vlakom do Plaveckého Podhradia, odtiaľ na hrad (419 m) 1 ½ km. Blízko zrúcaniny niekoľko jaskýň, zaujímavých nálezmi kostí a skamenelín. (Možno aj povozom alebo pešo do Podhradia 21 km atď.) Na Vysokú 754 m, najvyšší bod Bielych Karpát, do Kuchyne 10 ½ km, skoro stále lesom, odtiaľ na vrchol 6 ½ km. Do Kuchyne tiež vlakom cez Zohor. Prechod cez Biele Karpaty: do Perneka 12 ½ km, odtiaľ cez hrebeň Karpát do pezinských kúpeľov 10 ½ km, do Pezinka ďalších 3 ½ km.
Hotely – hostince:
Besedný dom, Masarykova ulica, telefón č. 10, od stanice 5 min., automobil. Majiteľ Ripková Anna, riaditeľ Leher Bruno. – Izby: 7, jednoposteľové za 14 K, dvojposteľové za 20 K, svetlo 4 K – elektrické svetlo – Jedáleň, kaviareň, koncertná sála, biograf. – Raňajky 3 K, obed 14 K, večera 10 K. – Obsluha slovensky, česky, nemecky, maďarsky, taliansky, francúzsky. Noviny slovenské, české, nemecké, maďarské. – Zľavy: študenti, turisti, úradníci izba 10 K, obed a večera 11 K.

Besedný dom v Malackách
(Hotel Tatra)

Ku trom zajacom – Majiteľ Kafka Jozef – Izby: 2 jednoposteľové po 10 K, 4 dvojposteľové po 16 K – Raňajky 1,20 K, obed 15 K, večera 12 K.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.