Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 28. februára 2012

ARCHÍV / MALACKY

ODBOR PRE UDRŽOVANIE TRATI
MALACKY - SLOVENSKO
(3. časť)

"Hlavná budova odboru bola vystavená v r. 1923. Potrebný pozemok získala železnica vyvlastnením zo záboru pozemku velkostatku M. Pálffyho v Malackách. 
V októbri 1923 bola budova obydlená a kancelárie do nej definivne prenesené. 
Dňa 3. apríla 1924 prevzal vedenie odboru Ing Jozef Paukert, radca štát. železnic, lebo dosavadný prednosta Ing Klepetář bol menovaný prednostom odboru v Karlových Varoch.

štvrtok 23. februára 2012

NOVINKY

ŠAŠTÍNSKY (VICE)ARCHIDIAKONÁT
V 16. - 18. STOROČÍ
(pozvánka)

V Skalici sa uskutoční prezentácia novej knihy Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. – 18. storočí autora Mgr. Martina Hoferku, ThD. 

streda 22. februára 2012

NOVINKY

ODKRYTÁ MINULOSŤ

Vo štvrtok 23. februára 2012 o 17.00 h v tanečnej sále Domu kultúry v Senici sa uskutoční prezentácia výsledkov archeologického výskumu v Senici - Sotine, pri Kauflande. 

nedeľa 19. februára 2012

NOVINKY

PÁLFIOVSKÉ SRDCIA
V MALACKÁCH

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera pripravilo opäť jednu z atraktívnych prednášok v rámci cyklu Stretnutie s históriou.

piatok 17. februára 2012

ARCHÍV / MALACKY

ODBOR PRE UDRŽOVANIE TRATI
MALACKY - SLOVENSKO
(2. časť)

"Dňa 30. októbra 1918 bola prehlásená v Turč. sv. Martine neodvislosť Slovenska a jeho pripojenie k nove utvorenej Republike Československej. 

Dňa 31. októbra 1918 boly prevzaté v Uh. Skalici ménom republiky československej všetky verejné a štátne úrady. Prednosta odboru Ing Boleman aj jeho námestník Ing Hamburger vzdali sa dobrovolne svojich funkcií, ked neovládali novou úradnou reč slovenskou.

pondelok 6. februára 2012

ARCHÍV / MALACKY

ODBOR PRE UDRŽOVANIE TRATI
MALACKY - SLOVENSKO
(1. časť)


V polovici roka 1933 vyplnil ing. Jozef Paukert, prednosta Odboru pre udržovanie trati v Malackách, dotazník, ktorá bol zahrnutý do Pamätnej knihy obce Malacky I., kde opisuje aj históriu Odboru. Prinášam prvú časť jeho presného prepisu, kde hovorí o počiatkoch železničnej dopravy na Záhorí