Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 17. februára 2012

ARCHÍV / MALACKY

ODBOR PRE UDRŽOVANIE TRATI
MALACKY - SLOVENSKO
(2. časť)

"Dňa 30. októbra 1918 bola prehlásená v Turč. sv. Martine neodvislosť Slovenska a jeho pripojenie k nove utvorenej Republike Československej. 

Dňa 31. októbra 1918 boly prevzaté v Uh. Skalici ménom republiky československej všetky verejné a štátne úrady. Prednosta odboru Ing Boleman aj jeho námestník Ing Hamburger vzdali sa dobrovolne svojich funkcií, ked neovládali novou úradnou reč slovenskou.
Od 1. do 7. novembra sa u odboru vôbec neúradovalo. Traťmajstri konali svoju službu automaticky vo smyslu dosavádnych inštrukcií. 
Dňa 7. novembra pribyl do Uh. Skalice radca štát. železnic Ing Jos. Smáha – terajší námestník riaditeľa štát. železnic v Hradci Královej – a poveril prezatýmnou správou „Sekcie pre udržovanie trati“ – ak sa vtedy úrad volal – nadporučíka Ing Juraja Černého, terajšieho radcu Krajinského úradu v Bratislave. 
Dňa 8. novembra prevedená bola motorovou dresinou, požičianou českým okupačným vojskom, prvá jazda zo Skalice až do Malaciek a tým prevziatá táto čiasť do československej správy. 
Avšak už druhého dňa 9. novembra prepadli malacké nádražie maďarskí marinéri, ktorí prišli nákladným vlakom od Zohoru, boli však českým vojskom usadeným v zámku v Malackách odrazení. 
Maďarské vojsko zastavilo sa potom na trati Dev. N. Ves – Marchegg, odkial ostrelovalo stanicu Dev. Jazero. 
Teprv koncom decembra 1918 dalo sa české vojsko znova na postup a obsadilo počiatkom januára 1919 trať až do Bratislavy. 
To už bol prednostom odboru v Skalici vrchný komisár Ing Otto Klepetář, ktorý prevzal vedenie odboru dňa 1. decembra 1918. 
Poneváč prevratom zmenil sa dopravný a strategický význam tratí a hlavnou linkou stala sa teraz traž Bratislava – Praha idúci cez Břeclavu, pozbylo aj dosavádne sídlo – Uh. Skalica – svojho významu, bolo ustanovené preložiť odbor do Malaciek. To sa stalo 9. februára 1920. 
Prvé kancelárie odboru boly zriadené v prízemí v opustenej ville bývalého hlavného slúžneho Karnera /teraz hostinec Štefana Mereša/, ktorá villa bola k tomu účelu nákladom železnice adaptovaná.

Podpis prednostu Odboru Ing. Paukerta
Pretože železnice Dev.N.Ves – Kúty – Břeclav bola jednokoľajná dráha podružného významu, bolo nútné ihned po prevrate prikročiť k vybudovaniu tejto trati ako dvojkoľajnej trati hlavnej. Výnosom ministerstva železnic bola ustanovená zvláštna „Stavebná sekcia v Malackách“, ktorá mala za úkol vybudovanie druhej koľaje Dev.N.Ves – Břeclav. Stavebná sekcia, ubytovaná tiež v dome hlav. slúžneho Karnera v I. poschodí, započala svoju činnosť dňa 4. novembra 1919 a prednostom tejto stavebnej správy bol Ing Emanuel Koubek, radca štát. železnic. Táto stavebná sekcia splnila svôj úkol do roku 1922 a a bola 30. júna tohože rokun zrušená. Jej prednosta Ing Koubek zomrel dňa 26. augusta 1921 pri cestovaní vo vlaku. Na pamäť tohto zaslúžilého inženiera postavili železniční inženieri svojim nákladom tomuto kolegovi v Kútoch pomník a síce v úhlu kde sa rozbiehajú trate do Bratislavy a do Trnavy s nápisom: „Památce vybudovatele druhé koleje Dev. Nová Ves – Břeclav Ing Emanuela Koubka, vrch. rady čsl. stát. drah. Stavbu započal 4. XI. 1919., zemřel 26. VIII. 1921“. 
Skoro po zrušení stavebnej sekcie kúpil villu Karnera hostinský Štefan Mereš a dal aj odboru pre udržovanie trati výpoveď, lebo chtel z domu zriadiť hostinec. V tejto tísnivej situácii rozhodol sa odbor postaviť si narýchlo vo vlastnej režii zatýmnú kancelárskú budovu /terajší vedlajší budovu vo dvore odboru/. Stavba bola v 3 týždňoch prevedená a odbor sa tam v r. 1922 prestehoval." Pokračovanie


(Pamätná kniha obce Malacky I., presný prepis - aj s chybami)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.