Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 23. februára 2012

NOVINKY

ŠAŠTÍNSKY (VICE)ARCHIDIAKONÁT
V 16. - 18. STOROČÍ
(pozvánka)

V Skalici sa uskutoční prezentácia novej knihy Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. – 18. storočí autora Mgr. Martina Hoferku, ThD. 

V pondelok 27. februára 2012 o 15.30 h sa v koncertnej sále františkánskeho kláštora v Skalici uskutoční prezentácia novej knihy Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. – 18. storočí historika Záhorskému múzea v Skalici Mgr. Martina Hoferku, ThD. Podtitul knihy znie: Náboženský život farností vo svetle kanonických vizitácií. 
Pri uvedení knihy vystúpi s príhovorom Mons. Ján Formánek, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy a recenzentka Prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc., z Historického ústavu SAV. Na organe zahrá BcA. Eva Flamíková. Info


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.