Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 6. februára 2012

ARCHÍV / MALACKY

ODBOR PRE UDRŽOVANIE TRATI
MALACKY - SLOVENSKO
(1. časť)


V polovici roka 1933 vyplnil ing. Jozef Paukert, prednosta Odboru pre udržovanie trati v Malackách, dotazník, ktorá bol zahrnutý do Pamätnej knihy obce Malacky I., kde opisuje aj históriu Odboru. Prinášam prvú časť jeho presného prepisu, kde hovorí o počiatkoch železničnej dopravy na Záhorí

"Nie je už žiadných pamätníkov, ktorí by mohli podať správu o prvých dejinách nášho odboru. Od jeho založenia uplynulo už 42 rokov. Žiadné chronologické záznamy odboru z dob maďarského režimu sa nám nezachovaly a tak možno zistiť len niekolko význačných letopočtov.

Pečiatka Odboru

Trať Bratislava – Uh. Skalica – zemská hranica bola vybudovaná v roku 1891 a v roku 1892 predaná provozu. Volala sa „dráha – Moravská nížina“. Pre udržovanie tejto železnice bol r. 1891 zriadený „Odbor pre udržovanie trati v Uh. Skalici“ /Szakolczai osztálymérnökség/.
Súčasne s touto traťou bola zriadená tiež odbočná trať Marchegg – Dev. Jazero – Stupava.
V rokoch 1897 a 1898 bola vystavená dalšia trať tunajšieho odboru Trnava – Kúty – Brodské – zemská hranica a táto dostala názov „Miestna dráha uhorská severozápadní“.
Z neznámej príčiny bol však odbor r. 1900 zrušený a jeho trati boly pridelené odboru v Bratislave.
Roku 1908 – 1911 bola postavená nová železničná trať Uh. Ves – Zohor – Plav. sv. Mikuláš, križujúca hlavnú trať ve stanici Zohor. Táto dráha bola nazvaná „Miestna dráha Bratislavsko-župná“.
Po dokončení tejto železnice bol r. 1911 znova zriadený odbor pre udržovanie trati v Uh. Skalici, pridelené mu pôvodne aj nová trať a tam pôsobil až do prevratu.
Ostatným prednostom odboru za maďarskej správy bol Ing Eduard Boleman a jeho námestníkom Ing Gustav Hamburger, terajší podnikatel stavieb v Uh. Skalici."

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.