Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 24. decembra 2011

NOVINKY / LITERATÚRA

MALACKY A OKOLIE 4. HISTÓRIA

Ešte pred Vianocami stihlo vydať svoj historický zborník aj Múzeum Michala Tillnera v Malackách. Obsahuje deväť príspevkov, ktoré sú rozdelené do dvoch častí.

utorok 20. decembra 2011

NOVINKY / LITERATÚRA


ZBORNÍK ZÁHORSKÉHO MÚZEA V SKALICI 6.

Záhorské múzeum v Skalici pokračuje vo vydávaní svojich zborníkov. Pred pár dňami uzrel svetlo sveta ďalší z nich - Zborník Záhorského múzea v Skalici 6.

utorok 6. decembra 2011

BRODSKÉ

BRODSKÉ V STREDOVEKU

Skúmanie historického osídlenia si okrem iného vyžaduje aj dobré zvládanie problematických situácií. Komplikácie môže do výskumu osídlenia vniesť napríklad rozdielne časové zaradenie rovnakých archeologických nálezov rôznymi odborníkmi alebo ich nejasné lokalizovanie. Takýmto príkladom je Brodské.