Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 25. júna 2016

UDALOSTI

DRAČÍ HRÁDOK
2. časť
Jaroslav Nešpor

Hrad Stupava
Po tatárskom vpáde v rokoch 1241 – 1242 sa obranná koncepcia Uhorska zmenila. Ťažisko obrany sa postupne presunulo z hradísk a vysunutých strážnych osád na sieť kamenných hradov. Azda vtedy, v strategickej polohe nad dolinou Stupavského potoka, vysekali šijovú priekopu a za ňou vybudovali kamennú vežu Dračieho hrádku, rámcovo datovanú do 13. storočia.[1] Bezprostredným impulzom jej výstavby mohla byť situácia, ktorá vznikla pri západných hraniciach krajiny.