Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 18. apríla 2013

NOVINKY

ŽELEZNÁ OPONA NA ZÁHORÍ 
A JEJ OBETE

Podarilo sa mu to? Prešiel? Je na druhej strane? Takéto a podobné otázky si určite kládli príbuzní tých, ktorých túžba po slobode dohnala k pokusom o prekonanie neprekonateľného – železnej opony.

štvrtok 11. apríla 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
Vyhodnotenie
aktualizované

Súťaž o knihy od internetového kníhkupectva ABCknihy.sk sa skončila. Dnes poobede sme v Múzeu Michala Tillnera v Malackách vyžrebovali víťaza.

piatok 5. apríla 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
10. kolo

A sme v závere našej súťaže o knihy od internetového kníhkupectva ABCknihy.sk. Dnes zverejňujem posledné slovo. O akú dedinu alebo mesto na Záhorí ide? Pozor! Nemusí ísť o jednoduchú úlohu, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Je to tak trošku chyták.

streda 3. apríla 2013

NOVINKY

STRETNUTIE S HISTÓRIOU SENICE

Mesto Senica a Záhorské osvetové stredisko Senica pripravili pre milovníkov dejín mesta Senica podujatie Stretnutie s históriou.

pondelok 1. apríla 2013

GBELY

O KOSTOLE V GBELOCH

Gbelský farár Jozef Matejka v roku 1859 pri príležitosti posvätenia nového chrámu sv. Michala archanjela v Gbeloch zostavil drobnú brožúrku Památka poswicaňá biskupského chrámu mestečka Egbel... Vyberám z nej kapitolku o dejinách gbelského kostola a uverejňujem ju v presnom prepise.