Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 3. apríla 2013

NOVINKY

STRETNUTIE S HISTÓRIOU SENICE

Mesto Senica a Záhorské osvetové stredisko Senica pripravili pre milovníkov dejín mesta Senica podujatie Stretnutie s históriou.
Vo štvrtok 4. apríla 2013 sa v Dome kultúry v Senici uskutoční konferencia o histórii Senice Stretnutie s históriou. Program sa skladá z dvoch častí – odbornej (od 9.00 h) a populárnej (od 16.00 h). Okrem prednášok si možno pozrieť aj výstavu starých fotografií a dokumentov o Senici.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.