Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 18. apríla 2013

NOVINKY

ŽELEZNÁ OPONA NA ZÁHORÍ 
A JEJ OBETE

Podarilo sa mu to? Prešiel? Je na druhej strane? Takéto a podobné otázky si určite kládli príbuzní tých, ktorých túžba po slobode dohnala k pokusom o prekonanie neprekonateľného – železnej opony.
Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera (MCK) na mesiac apríl pripravilo prednášku z cyklu Stretnutie s históriou na tému Železná opona na Záhorí a jej obete. O tom, ako fungoval systém ochrany štátnej hranice s Rakúskom v rokoch 1948 – 1989, o tom, čomu hovoríme „železná opona“, o pohraničiaroch, o osudoch tých, ktorí sa pokúsili hranicu prekročiť, príde prednášať Ľubomír Morbacher, PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Prednáška bude spojená s prezentáciou dokumentov a fotografií a následnou besedou. Uskutoční sa vo štvrtok 25. apríla 2013 o 17.00 h v galérii MCK na Záhoráckej 1919 v Malackách. Každý záujemca o históriu je srdečne pozvaný. Vstup je voľný.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.