Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 2. mája 2013

NOVINKY

STAVEBNÝ VÝVOJ MALACIEK

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera pripravuje aj na tento rok tradičný historický seminár. Tentokrát sme ako tému vybrali stavebný vývoj Malaciek.
Tvár mesta sa dynamicky mení. Staré budovy zanikajú, nahrádzajú ich nové, alebo sa nové budovy stavajú na ešte nezastavaných plochách. Obraz minulosti mesta nám uchovávajú už iba staré pohľadnice, fotografie, mapy a plány. A práve tento obraz Malaciek od stredoveku do obdobia socialistickej výstavby sa pokúsia vo svojich prednáškach s prezentáciami zrekonštruovať historici a architekti. 
Historik Mgr. Pavol Vrablec, PhD z Múzea Michala Tillnera v Malackách oboznámi publikum so zachovanými písomnými prameňmi z obdobia stredoveku až do polovice 17. storočia, ktoré nejakým spôsobom informujú o jednotlivých významnejších stavbách. Na túto prednášku nadviaže ďalší historik PhDr. Tomáš Tandlich, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre svojím výkladom o topografii Malaciek do roku 1720. Mgr. Martin Macejka z Múzea Michala Tillnera v Malackách sa bude zaoberať prehľadom a históriou jednotlivých budov v Malackách, ktoré súvisia so šľachtickým rodom Pálfiovcov. Historický seminár zavŕšia svojimi príspevkami dvaja architekti zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ing. arch. Romana Fialová predstaví postup výstavby a prestavby Malaciek v období socializmu a ing. arch. Ivan Klas sa vo svojom príspevku zameria na ľudovú architektúru v Malackách. 
Historický seminár Stavebný vývoj Malaciek sa uskutoční v piatok 10. mája 2013 od 10.00 h do 12.00 h v Kultúrním domečku (kine) v Malackách (Hviezdoslavova 3). Vstup na podujatie je voľný a vítaný je každý záujemca o históriu.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.