Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 14. mája 2013

NOVINKY

DEŇ MÚZEÍ V MALACKÁCH 

Múzeá po celom Slovensku organizujú v sobotu 18. mája 2013 množstvo zaujímavých podujatí v rámci spoločnej akcie Noc múzeí a galérií. Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera sa do akcie zapojí vlastným bohatým programom už v piatok 17. mája.
Deň múzeí v Malackách sa bude konať na dvoch miestach. V kryptách pod františkánskym kostolom v čase od 12.00 do 17.00 h sprievodca bude sprevádzať návštevníkov a oboznámi s rodom Pálfiovcov a predstaví výstavu Detaily historických Malaciek. 
Hlavný program sa bude odohrávať od 10. hodiny v Mestskom centre kultúry (Záhorácka 1919). Návštevnici budú mať možnosť prezrieť si viaceré výstavy – Peter Šelc: Kresba ako začiatok, Prírastky zbierkových predmetov múzea za posledné roky, Historické pečate, pečiatky a erby z Malaciek. Remeselníci predstavia svoje umenie priamo pred očami záujemcov, o dobrú náladu sa bude starať gajdoš a tetka Bjeta s Marinú predvedú originálne divadelné scénky v záhoráčtine. V poobedňajších hodinách bude k dispozícii umelecká tvorivá dielňa. Každý návštevník bude mať možnosť sa zapojiť do zábavného historického kvízu. 
Záver Dňa múzeí bude patriť umeleckým predstaveniam. O 17.00 h Detské divadelné štúdio a Štúdio mladých Divadla na hambálku zarecitujú Veršohranie v múzeu a potom sa uskutoční komorný koncert Vlada Handla. Všetky vstupy do múzea, galérie i krýpt budú voľné.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.