Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 18. mája 2013

MALACKY

LIEK PROTI ŽLTAČKE 

Už som na tejto stránke priniesol článok o recepte proti tuberkulóze. Môj kolega Martin Macejka objavil v malackej matrike hneď dva zápisy receptov proti žltačke. Zápisy nie sú datované, ale podľa poradia medzi inými poznámkami v matrike možno usudzovať, že boli zapísané asi v rokoch 1731-1732. Recepty sú písané v dobovej slovenčine. Tu je presný prepis.
(po latinsky) Proti kráľovskej chorobe zlatenicza[1]

Wezmi tri neb sstiri[2] Mrkwi, owesneg[3] slami, wrbina zelina, na Lukach roste, žlatim kwitkem, takoweg zelini wezmi trochu, ato spolu whod do kotla, war dobre, a do ssaffa[4] wleg, a od kowara[5] okuge[6], ktere gesstě nebili wenku na dessti, wohni pal, a do toho ssaffa whod, abi ta woda tim horucza zustawala, a kdi ustidne ta woda, zas takowe horucze okuge tam polož. 
Ten pak nemoczni čžlowek, nad tim ssaffem, nech sedne, a dobre nech gsa prikrige plachtami, a wtem takowem kuřu, aneb wdime, tri hodini, aneb dwe hodini /:dokawad chcze, a može trpet:/ nech sedi, a nech gsa poti. Takowa zlatenicza stim geho potem winde zneho wen, a bude zdrawi. Nech ale potrebuge takowi kuř dwa neb tri razi, dokawad nebude od zlatenicze oslobodjeni. 
(po latinsky) Novokňaz Michal Blažek, jakubovský syn, od takej choroby takto bol vyliečený. Ján Žáček, sused malackej fary, takto bol vyliečený od žltej kráľovskej choroby. 


No a v prípade, že by prvý liek neúčinkoval, hneď je k dispozícii aj alternatíva. 

(po latinsky) Proti kráľovskej chorobe zlatenicza 

Gestliže ten kuř od zlatenicze nepomuže /:o kteremž na druhem liste gest psano:/ Wezmi tri hrzti gačžmena, tri hrzti maku, a tri holbi[7] wodi; to spolu war dobre wnowem hrnczy čžistotnem /:ne wsmradlawem, aneb zamastjenem:/ pod prikriwku. Tuto takowu wodu nech ten nemoczni čžlowek pige, ag wtakoweg wodje nech gsa umiwa. 
NB: Kolko hrsty gačžmena, tolko hrsty maku, ag tolko holbi wodi, atbi proportia bila wtem. 
(po latinsky) Takto bol vyliečený malacký kožušník Martin Kafka, ktorý už trikrát podľahol žltej kráľovskej chorobe, nemohol mu totiž prospieť kúpeľ poznačený na predchádzajúcej strane. 


----------
[1] kráľovská choroba zlátenica = žltačka. Podľa Slowára Slowenského Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherského od Antona Bernoláka (Budín, 1825) synonymami zlátenice boli zlatá (žltá) nemoc, žltačka, žlťeňica, žltenka. Podľa webstránky Ľudová kultúra je zlátenica (žltačka) ožltnutie tela človeka ako vonkajší prejav ochorenia pečene. Podľa tradičných názorov bolo chorobou samotné ožltnutie. Za príčinu žltačky sa považovalo aj prechladnutie či skazená potrava. Tradičná medicína rozlišovala nevyliečiteľnú čiernu žltačku, ľahšiu zelenú a žltú žltačku. Pri liečení sa využívali najmä praktiky na základe mágie podobnosti. Chorého kúpali v odvaroch z rastlín so žltými kvetmi (vratič, záružlie a iné). 
[2] ss = š 
[3] g = j 
[4] šaf, šáf = okrúhla drevená nádoba s dvoma držadlami 
[5] kovár = kováč 
[6] okuje = okoviny, šupinky kovu, odpadávajúce pri jeho tepelnom spracovaní 
[7] holba = 0,8 litra

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.