Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC.)

OBCE

Zoznam záhorských obcí a článkov k nim
Kontakt: dejiny.zahoria1@gmail.com

BÍLKOVE HUMENCE
BORINKA
Literatúra o Dračom hrádku
Dračí hrádok 1
Dračí hrádok 2
BORSKÝ MIKULÁŠ
Ako je to s dátumom najstaršej písomnej zmienky o Borskom Mikuláši a Borskom Petri?
Hotely na Záhorí v roku 1920 3
BORSKÝ PETER
Ako je to s dátumom najstaršej písomnej zmienky o Borskom Mikuláši a Borskom Petri?
BORSKÝ SVÄTÝ JUR
Hotely na Záhorí v roku 1920 2
BREZOVÁ POD BRADLOM
Hotely na Záhorí v roku 1920 1
BRODSKÉ
Brodské v najstarších portálnych súpisoch
Brodské v stredoveku
BUKOVÁ
Ostrý Kameň 1
Ostrý Kameň 2
Ostrý Kameň 3
Ostrý Kameň 4
Literatúra o hrade Ostrý Kameň
CEROVÁ-LIESKOVÉ
Literatúra o hrade Korlátko
ČÁRY
ČASTKOV
DEVÍN
Hotely na Záhorí v roku 1920 1
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Hotely na Záhorí v roku 1920 4
DEVÍNSKE JAZERO
Longobardi na Záhorí
DOJČ
DUBOVCE
GAJARY
Najstaršia zmienka o Malých Levároch a Gajaroch
Včelári v Gajaroch v roku 1870
Liek proti tuberkulóze z roku 1658
Krvavá exekúcia v Gajaroch
Hotely na Záhorí v roku 1920 1
GBELY
O kostole v Gbeloch
Gbelská Fhasan Garten
Ján Medlen (1870 - 1944) 1
Ján Medlen (1870 - 1944) 2
Ján Medlen (1870 - 1944) 3
Prevrat na Záhorí v roku 1918 2
HLBOKÉ
HOLÍČ
Holíčsky zámok na starých pohľadniciach
Príbeh holíčskeho obrazu Panny Márie
Hotely na Záhorí v roku 1920 1
Prevrat na Záhorí v roku 1918 2
HRADIŠTE POD VRÁTNOM
Hradište pod Vrátnom v 9. storočí
CHROPOV
JABLONICA
Jablonický veľkostatok v 20. rokoch 20. storočia 1
Jablonický veľkostatok v 20. rokoch 20. storočia 2
Hotely na Záhorí v roku 1920 1
Spomienky Melánie von Metternich-Winneburg
JABLONOVÉ
Najstaršia listina o Záhorí
JAKUBOV
Jakubov v 16. storočí
KÁTOV
KOPČANY
KOSTOLIŠTE
Najstaršia listina o Záhorí
Kostolište - Kiripolec
KOVÁLOV
KOVÁLOVEC
KUCHYŇA
KUKLOV
Hotely na Záhorí v roku 1920 2
KÚTY
Prví Slovania na Záhorí
Hotely na Záhorí v roku 1920 2
Prevrat na Záhorí v roku 1918 3
LÁB
Najstaršia listina o Záhorí
"Akademický maliar" v Lábe
Hotely na Záhorí v roku 1920 2
LAKŠÁRSKA NOVÁ VES
Prví Slovania na Záhorí
LETNIČIE
LOPAŠOV
LOZORNO
MALACKY
Malacky v stredovekých dokumentoch
Malacky v 20. storočí
Video o Múzeu Michala Tillnera v Malackách
Po ženevskom výstrele. Včera pochovali Štefana Luxa
Odbor pre udržovanie trati Malacky - Slovensko 1
Odbor pre udržovanie trati Malacky - Slovensko 2
Odbor pre udržovanie trati Malacky - Slovensko 3
Pálfiovské srdcia v Malackách
Liek proti žltačke
Opis Klaštera a Kostela Malackeho
Hotely na Záhorí v roku 1920 2
Kráľovská poľovačka v Malackách v roku 1790
Spomienky Melánie von Metternich-Winneburg
Prevrat na Záhorí v roku 1918 4
Prevrat na Záhorí v roku 1918 3
Prevrat na Záhorí v roku 1918 5
MALÉ LEVÁRE
Najstaršia zmienka o Malých Levároch a Gajaroch
Školské slávnosti v Malých a Veľkých Levároch 1
Školské slávnosti v Malých a Veľkých Levároch 2
Otvorenie novej školy v Malých Levároch v roku 1931
Never ani vlastnej manželke
MARIANKA
Legenda o obraze Panny Márie v Marianke
MÁST
Osídlenie Mástu v 16. storočí
MOKRÝ HÁJ
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN
Jarmoky v Moravskom Svätom Jáne
Hotely na Záhorí v roku 1920 2
Prevrat na Záhorí v roku 1918 4
ORESKÉ
OSUSKÉ
PERNEK
Cesta cez Pezinskú Babu
Literatúra o hrade pri Perneku
PETROVA VES
PLAVECKÉ PODHRADIE
Plavecký hrad 1
Plavecký hrad 2
Plavecký hrad 3
Plavecký hrad 4
Literatúra o Plaveckom hrade
Plavecký hrad na starých pohľadniciach
PLAVECKÝ MIKULÁŠ
PLAVECKÝ PETER
PLAVECKÝ ŠTVRTOK
Najstaršia listina o Záhorí
PODBRANČ
Starý hrad pri Podbranči
Literatúra o hrade Branč na Záhorí
Hrad Branč 1
Hrad Branč 2
Hrad Branč 3
Hrad Branč 4
POPUDINSKÉ MOČIDĽANY
PRIETRŽ
PRIETRŽKA
PRIEVALY
RADIMOV
RADOŠOVCE
ROHOV
ROHOŽNÍK
ROVENSKO
RYBKY
SEKULE
Sekule v súpise daňovníkov z roku 1720
SENICA
Prví Slovania na Záhorí
Senica v portálnych súpisoch z rokov 1532 a 1536
Hotely na Záhorí v roku 1920 3
SKALICA
Tragédia v Skalici v roku 1870
Hotely na Záhorí v roku 1920 3
Skalica na starých pohľadniciach
SMOLINSKÉ
SMRDÁKY
Smrdáky. Z kultúrneho dedičstva
SOBOTIŠTE
SOLOŠNICA
Hotely na Záhorí v roku 1920 3
STUDIENKA
Prvé roky pôsobenia ochotnícko-vzdelávacieho krúžku Štefánik v Studienke
Prvé roky pôsobenia ochotnícko-vzdelávacieho krúžku Štefánik v Studienke 2
STUPAVA
Mesto Stupava v minulosti a dnes
Prví Slovania na Záhorí
Krádež v stupavskom kaštieli v roku 1941
Literatúra o Dračom hrádku
Hotely na Záhorí v roku 1920 3
Hrad Pajštún 1
Hrad Pajštún 2
Hrad Pajštún 3
SUCHOHRAD
Príhody zo Suchohradu
ŠAJDÍKOVE HUMENCE
ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Šaštín v 13. storočí
Šaštínska bazilika na starých pohľadniciach
Požiar v šaštínskom kláštore v roku 1919
Kanonická vizitácia Šaštína v roku 1561
Hotely na Záhorí v roku 1920 4
ŠTEFANOV
UNÍN
O podvodníkovi v Uníne
VEĽKÉ LEVÁRE
Ján Zlatoústy Boskovič
Veľké Leváre (1378). Habáni vo Veľkých Levároch (1588)
Boje o Veľké Leváre v r. 1945 podľa farskej kroniky
Začiatky futbalu vo Veľkých Levároch
Anton Štefánek
Železničné nešťastie pri Veľkých Levároch v roku 1983
Veľkolevársky prievoz cez rieku Moravu
Stĺp hanby vo Veľkých Levároch
Školské slávnosti v Malých a Veľkých Levároch 1
Školské slávnosti v Malých a Veľkých Levároch 2
Hospodárstvo Veľkých Levár v roku 1871 1
Hospodárstvo Veľkých Levár v roku 1871 2
Začiatky Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Levároch
Hotely na Záhorí v roku 1920 2
Spomienky Melánie von Metternich-Winneburg
Prevrat na Záhorí v roku 1918 4
VRÁDIŠTE
VYSOKÁ PRI MORAVE
Hotely na Záhorí v roku 1920 1
ZÁHORSKÁ VES
Záhorská Ves v 16. storočí
Hotely na Záhorí v roku 1920 4
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
ZÁVOD
Prví Slovania na Záhorí
Cholera v Závode v roku 1831
ZOHOR
Longobardi na Záhorí
Jacob Grimm a Záhorie
Hotely na Záhorí v roku 1920 4
Ničivý požiar v Zohore v roku 1841