Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 16. septembra 2011

NOVINKY / LITERATÚRA

PRÍHODY ZO SUCHOHRADU

Obec Suchohrad vo štvrtok 15. septembra 2011 v rámci osláv 500. výročia najstaršej písomnej zmienky o obci predstavila verejnosti svoju novú knihu Príhody zo Suchohradu (alebo Co sa stauo v Dimburku).
Autorka Antónia Nerádová zozbierala medzi svojími staršími spoluobčanmi 46 príbehov zo suchohradskej histórie a zostavila z nich 106-stranovú knihu. Rozprávanie je doplnené detskými ilustráciami. Knihu s pútavou obálkou vydalo občianske združenie Spoločnosť priateľov Suchohradu. 
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.