Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 27. marca 2015

Z DOBOVEJ TLAČE

HOTELY NA ZÁHORÍ V ROKU 1920
4. časť
(aktualizované)

Aké turistické pozoruhodnosti, možnosti ubytovania, služby, ceny boli okolo roku 1920 v Šaštíne, Devínskej Novej Vsi, Záhorskej Vsi a Zohore? Keď ešte elektrické osvetlenie nebolo samozrejmosťou a muselo sa zaň priplácať a takisto za kúrenie, keď úradníci boli zvláštnou skupinou, ktorej sa poskytovali zľavy... Prečítajte si v poslednej časti nášho seriálu.

pondelok 23. marca 2015

LITERATÚRA

DVA NOVÉ ZBORNÍKY

Dve záhorské múzeá – Záhorské múzeum v Skalici a Múzeum Michala Tillnera v Malackách – vydali v takmer rovnakom čase svoje zborníky historických príspevkov. A zhodou okolností obidva zborníky majú obálky zelenej farby a nesú poradové číslo 7.

pondelok 16. marca 2015

UDALOSTI

HRAD BRANČ
3. časť
Jaroslav Nešpor

Branč od polovice 16. storočia
Okolo roku 1550 František Ňári pravdepodobne začal s ďalšou prestavbou a rozširovaním hradu Branč. Jeho následníci v tejto činnosti pokračovali. Prestavali južnú časť východného paláca a veľkú pozornosť venovali aj opevneniu hradu.

streda 4. marca 2015

PODUJATIA

STRETNUTIE S HISTÓRIOU

Marcové Stretnutie s históriou Múzea Michala Tillnera v Malackách sa bude venovať problematike historických prameňov a ich verejnej bádateľskej prístupnosti.