Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 27. marca 2015

Z DOBOVEJ TLAČE

HOTELY NA ZÁHORÍ V ROKU 1920
4. časť
(aktualizované)

Aké turistické pozoruhodnosti, možnosti ubytovania, služby, ceny boli okolo roku 1920 v Šaštíne, Devínskej Novej Vsi, Záhorskej Vsi a Zohore? Keď ešte elektrické osvetlenie nebolo samozrejmosťou a muselo sa zaň priplácať a takisto za kúrenie, keď úradníci boli zvláštnou skupinou, ktorej sa poskytovali zľavy... Prečítajte si v poslednej časti nášho seriálu.
ŠAŠTÍN.
Pošta, telegraf, telefón, stanica Šaštín, trať Kúty – Trnava, Okresný súd Senica, Župa Bratislavská. – Doprava vozom 10 K. – Vrchná správa veľkostatku. – Zlievareň kovov a železa, strojáreň, škrobáreň. – Výročných trhov 8, týždenný 1. – Lekári 2, lekáreň. – Mariánsky pútnický chrám s kláštorom. Nový zámok a starý, z tohto chodby pod vrch Belveder pri obci Stráže. – Šport: futbal.
Hostince:
Jozef Fleissig, stred mesta, od stanice 15 minút. – Izby: 2 jednoposteľové, 3 dvojposteľové po 10 K z posteľ. – Cena raňajok 3 K, obeda 20 K, večere 12 K. – Obsluha nemecky, slovensky. Noviny nemecké, slovenské.
Ku trom zajacom, stred mesta, od stanice 1 km. Majiteľ Moric Drill. Izby: 2 dvojposteľové, 1 viacposteľová po 10 K za posteľ, kúrenie 5 K, elektrické osvetlenie. – Kaviareň. – Cena raňajok 3 K, obeda 20 K, večere 12 K. – Obsluha slovensky, nemecky. Noviny slovenské, nemecké.

Šaštín

Julius Macháček, Hlavná ulica, od stanice 300 krokov. – Izby 2 dvojposteľové po 6 K, kúrenie 2 K, elektrické osvetlenie. – Jedáleň, spoločenská miestnosť. – Cena raňajok 1 K, obeda 10 K, večere 5 K. – Obsluha slovensky, nemecky, maďarsky.
Štefan Barič, od stanice 500 m. – Izba: 1 trojposteľová po 5 K za posteľ, elektrické osvetlenie. Cena raňajok 1,20 K, obeda 8 K, večere 6 K. – Obsluha slovensky.
Ku hroznu, od stanice 10 min. – Majiteľ Sylvester Wotzy. – Izba: 1 viacposteľová 2 K za posteľ, elektrické osvetlenie. – Jedáleň. – Cena raňajok 1,20 K, obeda 14 K, večere 5 K. – Obsluha slovensky, nemecky, maďarsky. Noviny slovenské. – Zľavy turistom, študentom, úradníkom, pred a po sezóne 40 %.

DEVÍNSKÁ NOVÁ VES.
Pošta, telegraf, telefón, stanica Devínska Nová Ves, trať Bratislava – Břeclav, dunajský prístav Devín 5 km, četnícka stanica. – Nad vtokom Moravy do Dunaja. – Lekár. – Továreň na vápno, vápencové lomy, teheľňa, liehovar, čulý obchod s uhorkami a zeleninou. – Výlety: Devín s hradom, ríbezlovými sadmi a vinicami, 4 km. Kobylí vrch 514 m, krásny rozhľad, 3 km.
Hostince:
Roček Ján – Izby: 1 jednoposteľová za 8 K. – Cena: raňajky 1,20 K, obed 10 K, večera 6 K.

UHORSKÁ VES.
Pošta, telegraf, četnícka stanica, stanica Uhorská Ves, trať Zohor – Uhorská Ves u Moravy, Okresný súd Malacky, Župa Bratislavská.
Hostince:
U cukrovaru na brehu rieky Moravy, na hranici československo-rakúskej, od stanice 10 min. – Majiteľ Polák Matej. – Izby: 3, jednoposteľové po 10 K, dvojposteľové po 15 K – elektrické osvetlenie. – Cena raňajok 11 K, obeda 7 K, večere 18 K. – Obsluha slovensky, nemecky. Noviny slovenské. – Zľavy: úradníci, študenti a turisti 10 %.

ZOHOR.
Pošta, telegraf, stanica Zohor, trať Břeclav – Bratislava, Okresný súd Bratislava, Župa Bratislavská.
Hostince:
Struhár Anton – Izby: 1 jednoposteľová za 5 K, 2 dvojposteľové po 10 K – Penzia 20 K.
Fumač Filip – Izby: 2 jednoposteľové po 5 K, 2 dvojposteľové po 10 K – Penzia 20 K.

Hostinec u "Československej lipy" Filipa Fumača
v Zohore.
Foto z roku 1925 poskytol Peter Sirota, Jakubov:

Fons:
Státní adresář hotelů a kultúrní, hospodářský a turistický průvodce v Republice Československé. Část II. Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus. Ročník I. Zpracoval Alois Chytil, 1921.

1 komentár:

  1. Viem, že staré hotely majú v našej kolektívnej predstavivosti odjakživa osobitné miesto, pretože poskytujú okno do minulosti a vyvolávajú pocit nostalgie za zašlými časmi. Slúžia ako svedectvo architektonického a kultúrneho dedičstva určitého miesta a času a často stelesňujú ducha a charakter komunít, ktorým slúžili.

    OdpovedaťOdstrániť

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.