Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 23. marca 2015

LITERATÚRA

DVA NOVÉ ZBORNÍKY

Dve záhorské múzeá – Záhorské múzeum v Skalici a Múzeum Michala Tillnera v Malackách – vydali v takmer rovnakom čase svoje zborníky historických príspevkov. A zhodou okolností obidva zborníky majú obálky zelenej farby a nesú poradové číslo 7.
Zborník Múzea Michala Tillnera v Malackách s názvom Malacky a okolie 7 – história má rovnakú obsahovú štruktúru ako jeho predchodcovia. Prvú časť tvoria štyri príspevky, ktoré odzneli na historickom seminári v Malackách v máji 2014 a venujú sa problematike prvej svetovej vojny. Druhou časťou sú štúdie o dostihových pretekoch v Malackách a histórii Záhoráckej ulice v Malackách. Tretia časť obsahuje pramenné príspevky, pričom niektoré sa opäť vracajú k téme prvej svetovej vojny. Poslednou textovou časťou zborníka sú spomienky osobností na svoju mladosť. Textovú časť dopĺňa v závere obrazová príloha.
Do zborníka prispelo celkovo 9 autorov so svojimi 15 príspevkami. Celkový rozsah vrátane obrazovej prílohy je 224 strán. Zborník si zachoval svoj klasický formát A5, mäkkú väzbu a vizuál obálky pokračuje tiež vo forme svojich predchodcov.
Zborník Malacky a okolie 7 si môžete kúpiť v Mestskom centre kultúry Malacky (Záhorácka 1919) a Turistisko-informačnej kancelárii v Malackách (budova Inkubátora, Bernolákova 1/A) za 5 €.
 Zborník Záhorského múzea v Skalici 7 je obsahovo rozdelený na Štúdie, Príspevky zo seminárov, Pramene a Recenzie – spolu 16 príspevkov od 12 autorov. Štúdie sú venované nálezom mincí v Skalici a okolí, mlynom na Stupavskom panstve a židovskej otázke na Záhorí v dobe Slovenského štátu. Nasledujú príspevky zo seminárov o Jozefovi Šátkovi a bratoch Bundalovcoch. V časti Pramene sú uverejnené účty skalického špitála zo 17. storočia, testamenty poddaných Šaštínskeho panstva z 18. storočia a svedectvá o priebehu prevratu na Záhorí v roku 1918. Posledným príspevkom zborníka je recenzia knihy Martina Hoferku o šaštínskom archidiakonáte.
Rozsah zborníka je 255 strán, formát B5, mäkká väzba. Niektoré príspevky sú doplnené farebnými obrázkami.
Zborník si môžete kúpiť v Záhorskom múzeu v Skalici za 8 €.
 
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.