Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 24. augusta 2022

UDALOSTI

PRÍSNY TREST PRE FALŠOVATEĽA
Z MALÝCH LEVÁR

Prehľadávanie starých novín, ktoré sú dnes vďaka digitalizácii oveľa jednoduchšie prístupné, prináša množstvo zásadných objavov, zaujímavých informácií i tragických alebo naopak úsmevných príbehov. Noviny Slovák v piatok 6. decembra 1940 zverejnili rozsudok bratislavského trestného sudcu, vydaný 4. decembra.