Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 24. augusta 2022

UDALOSTI

PRÍSNY TREST PRE FALŠOVATEĽA
Z MALÝCH LEVÁR

Prehľadávanie starých novín, ktoré sú dnes vďaka digitalizácii oveľa jednoduchšie prístupné, prináša množstvo zásadných objavov, zaujímavých informácií i tragických alebo naopak úsmevných príbehov. Noviny Slovák v piatok 6. decembra 1940 zverejnili rozsudok bratislavského trestného sudcu, vydaný 4. decembra. 


Podľa zverejnenej správy 40-ročný muž, narodený i bývajúci v Malých Levároch, rímskokatolík, ženatý, zamestnaním mliekar 15. júla 1939 v Bratislave „dával do obehu vodou falšované mlieko“. Za tento čin ho policajné riaditeľstvo v Bratislave ako policajný trestný súd odsúdilo na základe § 3 zákonného článku XLVI/1895 k trestu 60-dňového väznenia na vlastné náklady a peňažnú pokutu 500 korún. Navyše súd nariadil odsúdenému, aby na vlastné náklady uverejnil znenie rozsudku v novinách Slovák. Rozsudok bol potvrdený aj druhostupňovým župným súdom v Bratislave s odôvodnením, že vynesený trest je primeraný, pretože tento muž bol už aj v minulosti trestaný pre falšovanie mlieka.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.