Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 28. septembra 2011

Z DOBOVEJ TLAČE

ŠKOLSKÉ SLÁVNOSTI
V MALÝCH A VEĽKÝCH LEVÁROCH
(2. časť)

Po 3. hodine pohnuli sa všetci účastníci do Veľ. Levár, kde bola slávnostne odovzdávaná verejnosti novostavba štátnej ľud. a mešť. školy „Štefánkovej“. Budova pôsobí zvonka milým dojmom svojou slohovou čistotou a prekvapuje i vňútri estetickým a účelným vyriešením.

sobota 24. septembra 2011

Z DOBOVEJ TLAČE

ŠKOLSKÉ SLÁVNOSTI 
V MALÝCH A VEĽKÝCH LEVÁROCH
(1. časť)

"Premena starej školy v školu novú, prispôsobenú terajšiemu životu, riadna školská dochádzka a stavby školských budov nasvedčujú, že sa školská otázka u nás počína vážne riešiť. – Dôkazom toho boly aj školské slávnosti 29. mája t. r. (1930): v Malých Levároch slávnosť kladenia základ. kameňa novej školskej budovy obec. ľud. školy a slávnosť odovzdania novostavby štátnych škôl Štefánkových vo Veľ. Levároch verejnosti. Účasť občianstva z celého okolia ukázala, ako sa zmenil od prevratu pomer verejnosti ku škole a jak nová československá škola vedela si svojím pôsobením získať porozumenie a lásku všetkej verejnosti.

pondelok 19. septembra 2011

NOVINKY

KAMENNÝM CHODNÍKOM
PO STOPÁCH PÁLFIOVCOV

Mesto Malacky na Deň cestovného ruchu 24. septembra 2011 otvorí svoje kultúrne pamiatky pre verejnosť.

piatok 16. septembra 2011

NOVINKY / LITERATÚRA

PRÍHODY ZO SUCHOHRADU

Obec Suchohrad vo štvrtok 15. septembra 2011 v rámci osláv 500. výročia najstaršej písomnej zmienky o obci predstavila verejnosti svoju novú knihu Príhody zo Suchohradu (alebo Co sa stauo v Dimburku).

sobota 10. septembra 2011

JAKUBOV

JAKUBOV V 16. STOROČÍ

Archeologický výskum objavil v Jakubove slovanské sídlisko z obdobia Veľkej Moravy[1], ale to je na dlhý čas všetko, čo o tejto dedine vieme. Vincent Sedlák predpokladá nepretržité trvanie tohto sídliska aj naďalej[2]. Naopak, Jenő Házi o Jakubove tvrdí, že pre obdobie stredoveku nie sú o ňom údaje[3]. Toto tvrdenie nie je pravdivé, pretože poznáme písomný doklad už zo 14. stor.

pondelok 5. septembra 2011

ZÁHORSKÁ VES

ZÁHORSKÁ VES V 16. STOROČÍ

V 9. stor. aj toto miesto na brehu rieky Moravy obývali Slovania[1]. Avšak najskorší písomný doklad pochádza až z r. 1557 [2]. O období medzitým sa môžeme iba dohadovať. Dôležitou pomôckou je staršie pomenovanie Záhorskej Vsi (touto je len od r. 1948) - Uhorská Ves (Magyarfalu).

štvrtok 1. septembra 2011

PAMIATKY

STĹP HANBY
VO VEĽKÝCH LEVÁROCH

Pred kostolom, čili hostincom Vajčoveca, stojí „Stĺp potupy“, symbolická pamiatka zadávna prevádzaných súdov v starodávných mestečkách západného Slovenska.
Úhľadný, štvrohranný stĺp, vystavaný z tehál je asi 4 m vysoký, opatrený škridlicovou strechou, z ktorej vyčnieva železná tyč (sťa pika), opatrená pohyblivou železnou rukou s mečom, znakom to prísnej spravodlivosti. Na prednej a jednej bočnej strane od cesty sú do stĺpa pevno vsadené mohútne železné okovy (reťazi zmizly, pravdepodobne dávno odmontovali ich cigáni).