Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 27. októbra 2015

PODUJATIA

NAJBLIŽŠIE HISTORICKÉ PODUJATIA 
NA ZÁHORÍ

V najbližších dňoch sa na Záhorí uskutoční niekoľko podujatí s historickou tematikou - verejnosti bude predstavená nová kniha a výstava o prvej svetovej vojne v súvislosti so Záhorím, uskutoční sa seminár o Ľudovítovi Štúrovi i sprevádzanie po malackom starom cintoríne a kryptách.

sobota 17. októbra 2015

ARCHÍV

TEKLA – PREDCHODCA SKALICKÉHO GRAFOBALU

Legendárny skalický podnik Grafobal o pár dní oslávi 110. výročie od svojho založenia. Pôvodne sa orientoval na výrobu kartónov a na tlač. V roku 1907 firmu kúpil Ferdinand Bayer a dal jej aj svoje meno „Bayer a spol., skalická továreň na krabice“. Majiteľ však vzdal hold svojej manželke a dcére a od roku 1914 niesla firma názov podľa nich „TEKLA“. Po prevzatí firma Slovenskou bankou v roku 1923 sa rozšíril názov na „TEKLA – kartonážny a papiernický priemysel, účastinná spoločnosť Skalica“. V roku 1946 bola TEKLA znárodnená a pričlenená najprv k ružomberským papierňam, neskôr ku harmaneckým. V roku 1953 bol vytvorený národný podnik Kartoprodukta, ktorý bol v roku 1958 začlenený pod brnianske papierne. Éra Grafobalu začala v roku 1969, najprv ako národného podniku a od roku 1992 ako akciovej spoločnosti.