Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 24. augusta 2022

UDALOSTI

PRÍSNY TREST PRE FALŠOVATEĽA
Z MALÝCH LEVÁR

Prehľadávanie starých novín, ktoré sú dnes vďaka digitalizácii oveľa jednoduchšie prístupné, prináša množstvo zásadných objavov, zaujímavých informácií i tragických alebo naopak úsmevných príbehov. Noviny Slovák v piatok 6. decembra 1940 zverejnili rozsudok bratislavského trestného sudcu, vydaný 4. decembra.

štvrtok 14. júla 2022

UDALOSTI

NAJSTARŠIE PÍSOMNÉ SPRÁVY O ROHOŽNÍKU

Vďaka systematickému vyhľadávaniu prameňov k stredovekým dejinám Záhoria a ich štúdiu môžeme dnes zaradiť Rohožník medzi obce, kde je tiež potrebné korigovať informácie o najstaršej známej písomnej zmienke. Nie je to totiž rok 1532, ani rok 1450, ani rok 1397, ako sa doteraz uvádza v literatúre.

utorok 14. júna 2022

UDALOSTI

NAJSTARŠIA PÍSOMNÁ ZMIENKA O OBCI KUCHYŇA

V literatúre sa za najstaršiu písomnú zmienku o Kuchyni považuje zápis v listine z roku 1206, ktorý spomína lokalitu Kuchynské pole. Autori ju často nekriticky preberajú jeden od druhého bez dôkladného poznania textu listiny. Situáciu je potrebné bližšie upresniť.

streda 8. júna 2022

ARCHÍV

SK DEJINY O ZÁHORÍ

V sobotu 9. apríla 2022 obsadil priestory Múzea Michala Tillnera v Malackách štáb RTVS. Pricestovali v skorých ranných hodinách na siedmich dodávkach s množstvom techniky. Asi dvadsiatka osvetlovačov, zvukárov, kameramanov a ich vedúcich pripravovala všetko potrebné pre nakrúcanie populárno-náučnej diskusnej relácie SK Dejiny. Témou boli dejiny Záhoria. Napokon boli nakrútené diskusie, ktoré Dvojka odvysielala vo dvoch častiach. Relácie sú prístupné v digitálnom archíve RTVS.

utorok 31. mája 2022

UDALOSTI

O POČIATKOCH BANÍCTVA V PERNEKU

Z roku 1394 poznáme hneď dve vzácne listiny, ktoré priamo a bez akejkoľvek pochybnosti hovoria o Perneku. Prvá hovorí o získaní Plaveckého panstva Stiborom zo Stiboríc a chronologicky až druhá v poradí z 15. novembra 1394 o povolení hľadať drahé kovy v okolí Perneka. A práve túto druhú (donedávna považovanú za najstarší písomný doklad o Perneku) si predstavíme.