Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 8. júna 2022

ARCHÍV

SK DEJINY O ZÁHORÍ

V sobotu 9. apríla 2022 obsadil priestory Múzea Michala Tillnera v Malackách štáb RTVS. Pricestovali v skorých ranných hodinách na siedmich dodávkach s množstvom techniky. Asi dvadsiatka osvetlovačov, zvukárov, kameramanov a ich vedúcich pripravovala všetko potrebné pre nakrúcanie populárno-náučnej diskusnej relácie SK Dejiny. Témou boli dejiny Záhoria. Napokon boli nakrútené diskusie, ktoré Dvojka odvysielala vo dvoch častiach. Relácie sú prístupné v digitálnom archíve RTVS.
V prvej časti odvysielanej 29. mája 2022 po krátkom predstavení Múzea Michala Tillnera v Malackách diskutoval moderátor Ľubomír Bajaník o starších dejinách Záhoria s PhDr. Máriou Zacharovou (Spolok sv. Vojtecha v Trnave), PhDr. Richardom Drškom (Záhorské múzeum v Skalici) a Mgr. Ivanou Červenkovou, PhD. (Slovenský národný archív Bratislava).
Reláciu si možno pozrieť na tomto odkaze:


V druhej časti odvysielanej 5. júna 2022 diskutoval Ľubomír Bajaník o najnovších dejinách Záhoria s Mgr. Ditou Andruškovou, PhD. (Záhorské múzeum v Skalici), Ing. Kvetoslavou Jablonickou a PhDr. Petrom Brezinom.
Reláciu si možno pozrieť na tomto odkaze:

Všetky foto: Pavol Vrablec

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.